Deklaration - Aktuell information gällande Deklaration

Deklaration

Då är det dags för deklarationen igen. Fram till mitten av 1990-talet var det en stor sak att deklarera och de flesta bävade lite för sin deklaration. Andelen förtryckta uppgifter i deklarationen var begränsad så det var bara att gå igenom sitt lönebesked, sina bankkonton och eventuella aktie innehav och summera ihop detta så gott man kunde.

Nu klarar sig de allra flesta med att SMS:a eller ringa in och bekräfta att de förtryckta uppgifterna från skatteverket är korrekta. Sverige är utan tvekan i täten gällande andelen som utför sin deklaration elektroniskt och ingen annan stans är det lika enkelt för vanliga medborgare att deklarera som i Sverige.

Självdeklaration

Självdeklarationen är den deklaration som både personer och företag ska lämna till skattemyndigheten en gång per år. Syftet med deklarationen är att kunna beräkna vilken ska som den juridiska eller fysiska personen ska betala under det beräknade skatteåret.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration är samma sak som självdeklaration för privatpersoner och skillnaden är var benämningen deklaration används. I juridiska sammanhang används oftast begreppet självdeklaration och i vanliga sammanhang används inkomstdeklaration.

Enkel inkomstdeklaration

Flertalet av löntagarna i Sverige kan deklarera mycket enkelt genom att kontroller de uppgifter skatteverket har samlat in från arbetsgivare, försäkringskassan, banker, låneinstitut och försäkringsbolag. Under de senaste åren fylls även vissa av ROT- och RUT-avdragen i automatiskt. Om uppgifterna i deklarationen är korrekta kan detta bekräftas med ett SMS, ett telefonsamtal till Skatteverkets autosvar, via internet eller brevledes. Enklare sätt att deklarera går inte.

För de personer som behöver komplettera de i förväg ifyllda uppgifterna gör detta enklast på blanketterna.

Skattedeklaration

Skattedeklaration är en typ av deklaration som företag ska göra regelbundet under året för att beräkna moms och arbetsgivaravgifter. Denna deklaration tas hand om av skatteverket och intäkter och utgifter bokförs hos skatteverket på företagets skattekonto.

Stora företags deklarationer

Stora företag ska lämna skattedeklaration varje månad och tidpunkten styrs av företagets storlek.

Små företags skattedeklaration

Mindre företag kan lämna sin skattedeklaration var tredje månad eller i vissa fall en gång om året. De företag som ska lämna skattedeklarationen var tredje månad ska lämna in den i februari, maj, augusti och november och dessa deklarationer gäller för föregående kvartal.

Datum för Inkomstdeklarationen och Självdeklarationen

Datumet för när inkomstdeklarationen ska vara inne till Skatteverket är samma varje år, den 3:e maj. Om den 3:e maj skulle vare en lördag, söndag eller helgdag ska deklarationen finnas hos skatteverket efterföljande vardag.

Även kvarvarande skatt ska vara inbetald samma dag som deklarationen för att man inte ska påföras restskatt eller ränta på skatteskulden.

Återbetalning av skatt

Skatteverket återbetalar skatten snabbast till de privatpersoner som kan göra en förenklad självdeklaration. Dett innebär att de flest löntagare, föräldralediga och pensionärer får sitt slutliga skattebesked och återbetalning av skatt innan midsommar eller i augusti. Övriga brukar få slutskattebeskedet någongång i september.

Hjälp med deklarationen

För de som tycker det är jobbigt eller svårt att deklarera finns det många bokföringsbyråer som kan ge deklarationshjälp eller stöd med redovisning.